x

Dijital Strateji

Yakın zamanda hayatımıza giren bu kelime, aslında çok önceleri....

Dijital Strateji

Dijital Strateji

Yakın zamanda hayatımıza giren bu kelime, aslında çok önceleri hayata geçmiş projelerin isim bulmuş halidir.

Herkes malını ( bilgi, deneyim ve düşüncelerini ) pazarlamak ile meşgul. Netice de dijital bir çağdayız. Bu malı satabileceğimiz en kolay ve hızlı yol ise şüphesiz, dijital medyadır. Dijital medyaya olan ilgi her geçen gün artıyor ve beraberinde bağımlılık getiriyor. Buna olan ilgi ve gereksinim arttıkça kişilerin ve şirketlerin “bilgi güçtür ve zenginliktir” düsturu doğrultusunda hareket etmesi kaçınılmazdır. Hal böyle olunca dijitalleşmenin de bir stratejiye ihtiyaç duyulduğunu fark ediyoruz. Biraz geç farkına varsak ta geç kalınmış sayılmayız.
Bu ortamda malını satmak için, birinci basamak; malını kaliteli hale getirmektir, ikinci basamak ise bu malı iyi pazarlayabilme ve pazar kapasitesini arttırabilmektir. Dijital dünyada atılan her adım bir gaye veya hedef belirler. Bu hedefe gidecek yolların haritasına kısaca dijital strateji diyoruz.