x

İçerik Analizi

İçerik Analizi Nedir?

İçerik Analizi

İçerik Analizi Nedir? 

Gözlemden çok çözümleme yöntemi olan içerik analizi, mevcut verileri özetleyerek standardize eden, karşılaştıran veya başka bir şekle dönüştüren bir yöntemdir. Sosyo politik, ekonomik ve psikoloji ihtiyaçları karşılamakta, nesnellik, sistemlilik ve genellik özellikleri taşımaktadır.

 

İçerik Analizi Çeşitleri


İçerik analizi kim, kime, neyi nasıl söylemiştir ve sonucu ne olmuştur zincirinde bu sorulardan bir ya da birkaçına cevap aramak için yapılır. İçeriğin özellikleri ve iletişim etkileri ile ilgili sonuçlar elde etme ve örnekleme ile elde edilen verilerden içerik etkilerini ölçme hedeflenir. İçerik analizi teknikleri;

  • Sıklık Analizi
  • Kategori Analizi
  • Değerlendirici Analiz
  • İlişki Analizi
  • Ve diğer analizlerdir.