x

Marka Patent Danışmanlığı

MARKA – PATENT-Marka-Tescili Nedir?

Marka Patent Danışmanlığı


MARKA – PATENT-Marka-Tescili Nedir?

Marka; bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade  edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

Markada en önemli kriter, ürün yada hizmetleri benzer ürün yada hizmetlerden farklılaştırmayı sağlayan ayırt edici özelliğinin bulunmasıdır.

Türkiye’de bir markanın etkin olarak korunabilmesi için Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescili şarttır.

Bir ibarenin marka olarak Türk Patent Enstitüsü’nde tescili, marka sahibine sadece Türkiye açısından etkin hukuki ve cezai koruma sağlar.