x

Satış ve Pazarlama

Satış ve Pazarlama

Pazarlamanın ana atardamarlarından biri de markalaşmadır. Dolayısıyla bu alanlarda yapılacak her türlü iyileşme şirkete karlılık ve sağlam bir gelecek olarak dönecektir.

Amaç: Pazarlama alanında gerçekleşecek atılımlar sonucunda şirketin bilinirliği artırmak ve piyasada sağlam bir yer edinmesini sağlamaktır.. Doğru pazarlama kurumsal itibarı da destekler.

 

Pazarlamada üç ana konu vardır:

  1. Pazarlama stratejilerini oluşturmak
  2. Pazar payını artırmak
  3. Yeni pazarlar oluşturmak

 

Doğru pazarlama satışı da destekleyecek ve kazanılan güvenle sarışlarda istenilen hamlelerin yapılmasına yol açacaktır.